SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER MỚI

Thân Chào các Hiệp Khách

Chào mừng máy chủ mới "Tinh Võ Môn" Openbeta ngày 07/03/2021 BQT Hiệp Khách VN-PLAY mở sự kiện "Đua Top Server Mới

Thời gian: 07/03 - 14/03/2021 (Kết thúc lúc 19h00 phút)

Nội dung sự kiện

Sự kiện 1: ĐUA TOP NHÂN VẬT (3 NHÂN VẬT CÓ THỨ HẠNG CAO NHẤT TRONG BẢNG XẾP HẠNG 12 CLASS)

Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách có level cao nhất xếp thứ hạng từ 1 đến 3  theo bảng xếp hạng các class trên trang chủ http://vn-play.vn sẽ nhận được quà TOP như sau:

Lưu ý:

- Vũ khí nhận được sẽ dựa trên level của nhân vật nhận thưởng, nếu nhân vật đã chuyển sinh thì mặc định sẽ là Vũ Khí 150.

Sự kiện 2: ĐUA  TOP VÕ HUÂN (TOP 5 NHÂN VẬT CÓ VÕ HUÂN CAO NHẤT)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các hiệp khách có thứ hạng Võ Huân cao nhất từ 1 đến 5 trong bảng xếp hạng tại trang chủ http://vn-play.vn sẽ nhận được quà TOP như sau:

 

Nội dung cùng chủ đề