HỖ TRỢ NGƯỜI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

Thời gian: 24/02/2021 đến khi kết thúc sự kiện

Nội dung:

- Khi khởi tạo nhân vật các hiệp khách sẽ nhận ngay cấp độ lv 110 và kèm nhiều phần quà khác

- Set trang bị tân thủ  (10 ngày) & các loại pill hỗ trợ khác

Nội dung cùng chủ đề