SỰ KIỆN ĐUA TOP LEVEL 140

Thời gian Đua Top:

Sau bảo trì ngày 19/2/2021 trở đi

Thể lệ:

Đối tượng: Nhân vật đạt level 140 trở lên mới nhận thưởng được.

Số lượng: Chỉ có 10 nhân vật nhận đầu tiên mới có phần thưởng

 Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên (từ 1 – 10).

 Khi đã đủ 10 nhân vật nhận thưởng thì không thể tiếp tục nhận thưởng.

 Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần phần thưởng.

Phần thưởng dành cho Top 10 cao thủ:

Lưu ý:

1. Cơ chế phát thưởng: Nhân vật đầu tiên đạt cấp 130 và mở Cẩm Nang Hiệp Khách trong game để nhận thưởng sẽ nhận được phần thưởng Top 1. Người thứ 2 sẽ nhận phần thưởng Top 2. Tương tự với các thứ hạng khác

2. Hệ thống sẽ tính thứ hạng dựa trên thứ tự nhận thưởng tại Cẩm Nang, chứ không căn cứ vào thời gian đạt level 130 (Ví dụ đạt level 130 nhưng không đến nhận thưởng thì không tính)

3. Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên từ 1 đến 10.

4 .Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

5. Vũ khí của class Hero (Hàn Bảo Quân / Đàm Hoa Liên / Mai Liễu Chân) không phải vũ khí phong ấn

6. Tặng phẩm không thể trao đổi, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

7. Thuộc tính tự chọn sẽ bao gồm các lựa chọn sau: (VK: CLVC 35%, KC2) - (TB: ULPT 100, Né tránh:30, Chính xác 30, Phòng thủ :17)

Nội dung cùng chủ đề