Sự Kiện

 • TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP TINH VÕ MÔN

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...

 • SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER MỚI

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...

 • CloseBeta Server Mới Tinh Võ Môn

  BQT Hiệp Khách VN-PLAY xin hân hoan thông báo chào đón thử nghiệm máy chủ Tinh Võ Môn

 • HỖ TRỢ NGƯỜI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

  Nhận ngay ưu đãi cực VIP khi khởi tạo nhân vật mới

 • Sự kiện Niên Thú Nguyên Đán

  Sự kiện Niên Thú Nguyên Đán 2021

 • SỰ KIỆN ĐUA TOP LEVEL 130

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...

 • TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP LV 120

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...

 • Sự Kiện Hỗ Trợ Chuyển Đổi Thế Lực

  Hiệp Khách Chính Tông mang đến hỗ trợ đặc biệt, chỉ có trong sự kiện.

 • SỰ KIỆN ĐUA TOP LEVEL 120

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...

 • TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP LV 110

  Thế giới Hiệp khách đã chứng kiến biết bao duyên kỳ ngộ, tương phùng cũng như...