BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 27/03/2021

Thân gửi chư vị anh hùng!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để bảo dưỡng máy chủ và cập nhật một số nội dung:

Thời gian dự kiến: 19h00 - 19h05
(Thời gian hoàn tất có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)


Nội Dung Bảo Trì:

- Cập nhật Thương Khách: gia tăng tỷ lệ xuất hiện các khí công thăng thiên, bổ sung thêm sát thương vào khí công Diêm Vương Phệ Nguyệt.

- Cập nhật Thích Khách: giảm xuyên giáp từ 50% xuống 20%, giảm tỷ lệ xuất hiện xuyên giáp.

- Cập nhật Cầm Sư: giảm thời gian hiệu ứng khoá chân.

- Cập nhật Thế Lực Chiến: sửa lỗi phản dame chết bị trừ điểm võ huân và x2 điểm võ huân nhận được từ ngày 27/3 - 30/3

 

Nội dung cùng chủ đề