BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 19/03/2021

Thân gửi chư vị anh hùng!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để bảo dưỡng máy chủ và cập nhật một số nội dung:

Thời gian dự kiến: 19h15 - 19h20
(Thời gian hoàn tất có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

 

Nội Dung Bảo Trì:

 - Kiếm Khách & Đàm Hoa Liên: gia tăng tỷ lệ xuất hiện của các khí công thăng thiên, gia tăng sát thương từ khí công Kiếm Khí Xung Thiên.

 - Cầm Sư: giảm tỷ lệ xuất hiện của khí công Nhật Âm Xuất Kích.

 - Cung Thủ: gia tăng tỷ lệ xuất hiện của khí công Lưu Vân Cường Kích, gia tăng sát thương Vô Ảnh Ám Tiễn, sửa lại cơ chế xuất hiện khí công Độc Bá Giang Hồ.

 - Diệu Yến: gia tăng tỷ lệ xuất hiện nộ khí thêm 1.5 lần

 - Cập nhật vật phẩm thuê lên Webshop: Tuần Lộc (7 ngày) giá 300 point.

 - Drop - Tỷ lệ rơi vật phẩm: điều chỉnh và cập nhật các loại Ngọc có xác xuất rơi đều nhau hơn, gia tăng các loại trang bị - vữ khí (Thường - Chân) từ lv 120 ~ 150.

 - Kinh nghiệm: loại bỏ giới hạn nhận kinh nghiệm từ các loại PILL EXP

 - Nhiệm Vụ Giang Hồ: Tạm bảo trì đến hết ngày 20/03/201 để có những điều chỉnh và cập nhật mới.

Nội dung cùng chủ đề