BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 12/03/2021

Thân gửi chư vị anh hùng!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để bảo dưỡng máy chủ và cập nhật một số nội dung:

Thời gian dự kiến: 19h15 - 19h20
(Thời gian hoàn tất có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

NỘI DUNG BẢO TRÌ:

**Cập nhật điều chỉnh lại Skill ATK tất cả các class đúng với hiển thị trong game.

 (Trước đó hiệu quả x2 đến x4 lần so với hiển thị, Tử Hào là 1 ví dụ)

**Giảm 20% HP quái vật các map: Thung Lung Hổ, Xích Thiên Giới, Thiên Du Sơn.

**Kênh 2 (NONE PK) - Hoàn trả rate về mặc định (Nghĩa là không giảm rate nếu ở kênh NONE PK).

**Kênh 1(PK) - Tăng 40% Exp và 40% Gold so với bình thường (Trong thời gian đua top sẽ chỉ tăng 20% Exp & 40% Gold)

**Cập nhật điều chỉnh drop ngọc và các loại sách khí công phù hợp hơn, giảm bớt drop những vật phẩm không cần thiết.

**Cầm Sư : Tăng tỷ lệ xuất hiện khí công Tiên Cầm Tâm Pháp, Kích Lực Công Thanh, Nhất Âm Xuất Kích.

**Điểm Guild bán tại Bình Thập Chỉ sẽ giảm giá còn 15,000,000 Gold.

**Cập nhật thưởng HP & MP của bang hội sẽ tăng lên, cụ thể sẽ có chi tiết ở bài post sau.

**Tử Hào: Khí công Tối Cường Hoả Diễm đã có tác dụng.

**Cung Thủ: Sữa lỗi dame bị giảm nguyên nhân là do cộng dồn khí công Tâm Thần Ngưng Tụ & Lưu Tinh Tam Tiễn.

 

Nội dung cùng chủ đề