BẢO TRÌ MÁY CHỦ ĐỊNH KỲ 09/03

Thân gửi chư vị anh hùng!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để bảo dưỡng máy chủ và cập nhật một số nội dung:

Thời gian dự kiến: 19h15 - 19h20
(Thời gian hoàn tất có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

NỘI DUNG CẬP NHẬT:

1/Cập nhật Shop Point ( Point quy đổi từ Gold) ở trang chủ truy cập: http://vn-play.vn/id/account để sử dụng

2/ Cập nhật lệnh [!doipoint] [ số point cần quy đổi ], tỷ lệ quy đổi là 1 Point = 1,000,000 Gold.

3/ Loại bỏ hình phạt âm điểm PK không thể lên điểm luyện công.

4/ Cập nhật sự kiện "Cày Chay Nhận Quà VIP.

5/ Cho xếp chồng các PILL ở bình thập chỉ và tăng thời gian hiệu quả sử dụng lên 4 lần.

 

Nội dung cùng chủ đề